ik-bl

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kurum ve toplum değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yaparız.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızdan şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Şirketimizin çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de iş yerinin sahibi olmasını bekleriz.

İhtiyaçların karşılanmasında şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.

Birlikte çalıştığımız sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.